Truba Trombon Horna Tuba Solo pevanje    

 
 
:: Srpski :: English ::

 

 

truba / propozicije

Prva kategorija:
kandidati rođeni 2003. godine i mlađi
Program po izboru u trajanju do 10 min.

DRUGA KATEGORIJA:
kandidati rođeni 2001.. godine i mlađi

Jedno delo po izboru sa spiska
-Porret:Koncertino br.19 ili 20.
Jedno delo po izboru
Trajanje programa do 15 min.

TREĆA KATEGORIJA:
kandidati rođeni 1999. godine i mlađi

program:
Jedno delo po izboru sa spiska
-G.Ballay:Andante et Allegro
-J.G.Barrat:Orientale
Jedno ili dva dela po izboru.
Trajanja programa do 20 min.

Četvrta kategorija:
kandidati rođeni 1997. godine i mlađi
Jedno delo po izboru sa spiska
-F.Thome:Fantazia
-A.Gedike:Koncertna Etida
Jedno virtuozno delo po izboru
Koncert ili Sonata (prvi ili drugi i treći stav, ili po dva stava u četvorostavačnom Koncertu ili Sonati)
Trajanje programa do 25min.

PETA KATEGORIJA:
kandidati rođeni 1994.. godine i mlađi
PROGRAM:
Prva etapa:
1.P.Hindemit:Sonata prvi stav
2.Virtuozno delo po izboru
Druga etapa:
1.Koncert po izboru

Šesta kategorija:
kandidati rođeni 1991. godine i mlađi

PROGRAM:
Prva etapa:

1. Zadato delo –E.Enesco:Legend
2. Sonata po izboru

Druga etapa:
A.Visuti:Cascades
Koncert po izboru

 

 

 

 

   :: Kontakt ::