Truba Trombon Horna Tuba Solo pevanje    

 
 
:: Srpski :: English ::

 

 

SOLO PEVANjE     / PROPOZICIJE

PREDKATEGORIJA
Devojke rođene 1997. i mlađe.
Mladići rođeni 1995. i mlađi.

Program

1. Stari majstor po izboru
2. Dve solo pesme po izboru

PRVA KATEGORIJA
Devojke rođene 1995. i mlađe.
Mladići rođeni 1993. i mlađi.

Program

1.Stari majstor po izboru
2.Solo pesma (Nemačkog, Francuskog ili Ruskog kompozitora)
3.Solo pesma Petra Konjovića.
4.Mocartova operska arija

DRUGA KATEGORIJA
Devojke rođene 1993. i mlađe.
Mladići rođeni 1991. i mlađi.

Program

1. Stari majstor
2. Arija iz oratorijuma, kantate ili mise po izboru(bez rečitativa)
3. Solo pesma po izboru((Nemačkog, Francuskog ili Ruskog kompozitora)
4. Operska arija po izboru.
5. Kompozicija  iz ciklusa solo pesama Petra Konjovića

TREĆA KATEGORIJA
Devojke rođene 1989. i mlađe.
Mladići rođeni 1987. i mlađi.

Prva etapa

1 Stari majstor po izboru
2. Arija iz oratorijuma, kantate ili mise
3. Solo pesma Petra Konjovića po izboru
4. Operska arija po izboru

Druga etapa

1. Solo pesma kompozitora 19. veka po izboru.
2. Solo pesma kompozitora 20. veka po izboru.
3. Operska arija(sa zadate liste takmičenja)
4. Koncertna ili operska arija V.A.Mocarta

ČETVRTA KATEGORIJA
Devojke rođene 1987. i mlađe.
Mladići rođeni 1985. i mlađi.

Prva etapa

1. Stari majstor po izboru
2. Arija iz oratorijuma, kantate ili mise
3. Operska arija po izboru
4. Solo pesma kompozitora 20. veka po izboru

Druga etapa

1. Koncertna ili operska arija V.A.Mocarta
3. Operska arija(sa zadate liste takmičenja)
4. Solo pesma Petra Konjovića po slobodnom izboru
5. Solo pesma kompozitora iz zemlje iz koje kandidat dolazi

U okviru svake kategorije programi se izvode odvojeno, posebno za muške i posebno za ženske glasove.

 

Lista obaveznih operskih arija za  kategoriju 3 i 4
(druga etapa)

Sopran:                                                            Mecosopran:
Mocart: Arija Suzane                                      Mocart: Arija Kerubina                      
Mocart: ArijaPamine                                       Mocart: Dorabella
Mocart: Arija Konstance                                 Tchaikovsky: Arija Poline
Mocart: Arija Kraljica noći                             Tchaikovsky: Arija Olge
Mocart: Arija Fiordiligi                                   Verdi: Arija Urlica
Doniceti: Arija Norina                                    Verdi: Arija Azucena
                                                                        Verdi: Arija Eboli
Doniceti: Arija Maria                                      Mascagni: Arija Santuce
Doniceti: Arija Adina                                     Bize: Arija Carmen
Gounod: Arija Julliette                                   Massenet: Arija Charlotte
Gounod: Arija Margueriete                             C.Saint-Saens: Arija Dalila
Puccini: Arija Musseta                       
Puccini: Arija Mimi
Puccini: Arija Tosca

Verdi: Arija Gilda
Verdi: Arija Leonora (Il Trovatore)

 

Tenori:                                                             Baritoni:
Mocart: Arija Tamino                                      Mocart: Arija Papageno
Mocart: Arija Figaro                                                   Mocart: Arija Don Giovanni
Doniceti: Arija Edgardo                                             Mocart: Arija Grofa Almavive
Doniceti: Arija Nemorino                                           Doniceti: Arija Belcore
                                                                                    Rossini: Arija Figaro
                                                                                    Verdi: Arija Grofa Lune
Verdi: Arija Alfredo Germond                                  
Verdi: Arija Manrica                                                  
Verdi: Arija Duka                                                       Verdi: Arija Jaga
Gounod: Arija Fausta                                                
Massenet: Arija Vertera                                              Bize: Arija Escamillio
Tscaikovsky: Arija Lenskog                                       

 Bas:
Mocart: Arija Sarastra
Mocart: Arija Bartola
Verdi: Arija Ferrando
Tscaikovsky: Arija Gremina

 

 

  :: Kontakt ::