Petar Konjović
O udruženju
:: Srpski :: English ::

 

UDRUŽENJE MUZIČKIH I BALETSKIH PEDAGOGA SRBIJE

Osnovano je 1954. godine i ima oko 1000 članova iz muzičkih škola, sa fakulteta i muzičkih akademija, osnovnih škola, srednjih stručnih škola i gimnazija sa teritorije cele Srbije. Primarna delatnost udruženja jeste organizovanje seminara, stručnih usavršavanja, takmičenja, festivala, smotri, koncerata, i drugo, u skladu sa Planom i programom rada koji se donosi svake školske godine; davanje podrške i mišljenja za stipendije i školovanje mladih talenata u zemlji i inostranstvu; izdavanje udžbenika i priručnika uz podržavanje proverenih autora; štampanje stručnih informativnih časopisa posvećenih muzičkoj i baletskoj pedagogiji sa afirmacijom aktivnosti muzičkih i baletskih pedagoga iz naše zemlje i sveta. Svake godine Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije svojim članovima dodeljuje godišnje nagrade za istaknute pedagoške rezultate. Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije sarađuje sa Drugim udruženjima bivših jugoslovenskih republika kao i iz drugih zemalja. Takođe, zalaže se za punu saradnju i koordinaciju svojih aktivnosti sa ministarstvima prosvete, kulture, gradskim i lokalnim vlastima.

Jedna od važnih manifestacija Udruženja jeste Međunarodno takmičenje mladih muzičara “Petar Konjović”, prvi put održano 1991. godine. Ime takmičenja vezano je za Petra Konjovića jednog od najznačajnijih neimara srpske muzičke kulture. Budući da je Petar Konjović, kompozitor, dirigent, muzički pisac, profesor i rektor Muzičke akademije bio i jedan od osnivača i upravnik Muzikološkog instituta SANU, prostor ove Galerije postaje tradicionalno mesto otvaranja Takmičenja. Međunarodni karakter Takmičenja omogućava mladim talentovanim muzičarima iz svih zemalja sveta da se kroz muziuku upoznaju i uporede sa svojim vršnjacima. Međunarodni žiri sastavljen od domaćih i inostranih istaknutih pedagoga i uglednih muzičkih profesionalaca, po strogim kriterijumima dodeljuje nagrade za svaku disciplinu i kategoriju, uz mogućnost dodele i specijalnih priznanja.  Na ovaj način talentovanim mladim muzičarima, omogućava se da u okviru ovog takmičenja ostvare i razviju  svoj muzički potencijal, steknu izvođačku sigurnost i sačine repertoar potreban za odlazak na druga međunarodna takmičenja u svetu.

Od 1998. godine, Takmičenje “Petar Konjović” je vanredan, a od 2002. i redovni član Evropskog udruženja omladinskih takmičenja EMCY (European Union of Music Competitions for Youth) sa sedištem u Minhenu, što predstavlja važan korak u pravcu uključenja u savremene tokove evropske muzičke pedagogije. Uspešna saradnja sa ovom značajnom međunarodnom organizacijom ogleda se takođe i u učešću najuspešnijih kandidata Takmičenja «Petar Konjović» na Evropskim koncertima, seminarima, muzičkim kampovima i međunarodnim omladinskim orkestrima u Evropi.

  :: Kontakt ::