Truba Trombon Horna Tuba Solo pevanje    

 
 
:: Srpski :: English ::

 

 

KLAVIR   /  PROPOZICIJE

I kategorija
rođeni nakon 2004 god.
Takmičarski program traje–do 12 minuta

program
1.Jedna od sledećih kompozicija:
a.) J.S.Bah mali preludijum
b.)J.S.Bah dvoglasna ili troglasna invencija
2.Etida
3.Delo po slobodnom izboru
*Takmičari su dužni da sve kompozicije sa svog takmičarskog repertoara izvedu napamet.*

II kategorija
rođeni između 2002. i 2004.
Takmičarski program traje–do 15 minuta
program
1.Jedna od sledećih kompozicija:
a.) J.S.Bah mali preludijum
b.)J.S.Bah dvoglasna ili troglasna invencija
2.Prvi stav sonate sledećih kompozitora:J.Hajdn, V.A.Mocart, L.van Betoven, M.Klementi
3.Delo po slobodnom izboru
*Takmičari su dužni da sve kompozicije sa svog takmičarskog repertoara izvedu napamet.*

III kategorija
rođeni između 2000.i 2002.
Takmičarski program traje––do 25 minuta
program
1.Jedna od sledećih kompozicija:
a.)J.S.Bah dvoglasna ili troglasna invencija
b.) J.S.Bah:dva ili više stavova iz Francuske ili Engleske svite
2.Prvi stav sonate sledećih kompozitora:J.Hajdn, V.A.Mocart, L.van Betoven, M.Klementi
3.Virtuozna etida
4.Delo po slobodnom izboru
*Takmičari su dužni da sve kompozicije sa svog takmičarskog repertoara izvedu napamet.*

IV kategorija
rođeni između 1998 i  2000.
Takmičarski program traje––do 30 minuta
program
1.Jedna od sledećih kompozicija:
a.)J.S.Bah:dva ili više stavova iz Engleske svite po izboru
b.)J.S.Bah:Preludijum i Fuga (DTK)
v.)J.S.Bah:Partita po izboru
g.)J.S.Bah:Tokata po izboru
2.Virtuozna etida
3.Jedna od sledećih kompozicija:
a.)Prvi stav sonate :J.Hajdn, V.A.Mocart, L.van Betoven, F.Šopen, S.Prokofjev
4.Delo  po slobodnom izboru
*Takmičari su dužni da sve kompozicije sa svog takmičarskog repertoara izvedu napamet.*

V kategorija
rođeni između 1994.  i 1998.
Takmičarski program traje––do 35 minuta
program
1.Jedna od sledećih kompozicija:
a.)J.S.Bah:Preludijum i Fuga (DTK)
b.)D.Šostakovič:Preludijum i Fuga
v.)S.Frank:Preludijum, Fuga i Varijacija op. 18 ili  Preludijum, Koral i Fuga op.21
2.Virtuozna etida sledećih kompozitora:F.Šopen, S.Rahmanjinov,F.List, A.Arenski
3.Prvi ili drugi i treći, drugi, treći i četvrti stav sonate po izboru
4.Delo po slobodnom izboru
*Takmičari su dužni da sve kompozicije sa svog takmičarskog repertoara izvedu napamet.*

VI kategorija
rođeni između 1994. i 1990.
Takmičarski program traje- do 40 minuta
program
Prva etapa

1.Jedna od sledećih kompozicija:
a.)J.S.Bah:Preludijum i Fuga (DTK)
b.)D.Šostakovič:Preludijum i Fuga
v.)S.Frank:Preludijum, Fuga i Varijacija op. 18 ili   Preludijum, Koral i Fuga op.21
g.)J.S.Bah:Hromatska fantazija i fuga
2.Virtuozna etida
3.Prvi ili drugi i treći, drugi, treći i četvrti stav sonate ili varijacije po
4.Delo po slobodnom izboru

DRUGA ETAPA

1.prvi, ili drugi i treći stav koncerta J.S.Bah, V.AMocart, J.Hajdn

*Takmičari su dužni da sve kompozicije sa svog takmičarskog repertoara izvedu napamet.*

VII kategorija
rođeni između 1990. i 1986.
Takmičarski program traje- do 45 minuta
program
Prva etapa

1.Jedna od sledećih kompozicija:
a.)J.S.Bah:Preludijum i Fuga ( II DTK)
b.)S.Frank:Preludijum, Fuga i Varijacija op. 18 ili  Preludijum, Koral i Fuga op.21
2.Virtuozna etida (F.Šopen, F.List, S.Rahmanjinov)
3..Prvi stav sonate po izboru
4.Jedno delo po slobodnom izboru kompozitora iz zemlje iz koje kandidat dolazi

DRUGA ETAPA

1.prvi, ili drugi i treći stav koncerta J.S.Bah, V.AMocart, J.Hajdn

*Takmičari su dužni da sve kompozicije sa svog takmičarskog repertoara izvedu napamet.*

 

  :: Kontakt ::