-->
   
   
       
    Truba Trombon Horna Tuba Solo pevanje    

 

 

FLAUTA    / /     PROPOZICIJE

PREDKATEGORIJA
Rođeni 2009. godine i mlađi.
Trajanje programa do 8 minuta.
PROGRAM:
1. Etiene Perrichon: Petit Matin
2. Kompozicija po slobodnom izboru.
Ceo program izvodi se napamet

PRVA KATEGORIJA
Rođeni 2007. godine i mlađi.
Trajanje programa do 10 minuta.
POGRAM:
1. Goran Marinković: Cvrčak i mrav
2. Kompozicija po slobodnom izboru.
 
DRUGA KATEGORIJA
Rođeni 2005. godine i mlađi.
Trajanje programa do 15 minuta.
PROGRAM:
1. P.Proust: Prelude et Danse
2. Kompozicija po slobodnom izboru.
Kompozicija pod rednim brojem dva se može izvoditi iz nota.

TREĆA KATEGORIJA
Rođeni 2003. godine i mlađi.
Trajanje programa do 25 minuta.
PROGRAM:
1. Ernesto Köhler : Romansa op. 60 br. 1
2. Jedna od sledećih sonata:
-G.F.Handel: g-minor
-G.F. Handel: F-major
-G.Ph.Telemann: C-major
-G.Ph.Telemann: F-major
-B.Marcello: d-minor
-B.Marcello: B-major
3. Kompozicija po slobodnom izboru.
Kompozicija pod rednim brojem 2 se može izvoditi iz nota.

ČETVRTA KATEGORIJA
Rođeni 2001. godine i mlađi.
Trajanje programa do 35 minuta.
PROGRAM:
1. Wilhelm Popp: Kleines Flötenkonzert op. 438
2. Jedna od sledećih kompozicija:
-G. F. Händel: Sonata G-dur
-G. F. Händel: Sonata a-moll
-L. Vinci: Sonata D-dur
-J. K. Nodo: Sonata e-moll
-A. Vivaldi: Sonata C-dur
-A. Vivaldi: Koncert F-dur op. 10 br. 1 „La tempesta di mare“
-G. B. Pergolesi: Koncert G-dur
-M. Blavet: Koncert a-moll
-L. Hofman: Koncert D-dur
3. Kompozicija po slobodnom izboru.
Kompozicija pod rednim brojem 2 se može izvoditi iz nota.

PETA KATEGORIJA
Rođeni 1999. godine i mlađi.
Trajanje programa do 45 minuta.
PROGRAM:
Prva etapa:
1. Ante Grgin: Kapričo za flautu solo
2. J. S. Bach: Sonata C-dur BWV 1033 ili K.F.E.Bach: Sonata  hamburska, G-dur
 
Kompozicija pod rednim brojem 2 se može izvoditi iz nota.
Druga etapa:
1. Jedan koncert po izboru
2. Komad virtuoznog karaktera
Koncert se izvodi napamet.

ŠESTA KATEGORIJA
Rođeni 1992. godine i mlađi.
PROGRAM
Prva etapa:
Trajanje programa  20 min.
1. G.Ph.Telemann: 12 fantazija za flautu solo ( jedna po izboru)
2. W.A.Mozart: Andante, C-dur K.V. 315 ili Rondo, D-dur K.V.184 ( jedna po izboru)
3.  Jedna od sledećih kompozicija:
-E.Varese: Density 21.5
-E.Bozza:Image
-E.Carter: Scrivo invento
-J.Ibert: Piece
-P.Hindemith: 8 komada
-A.Jolivet: Cinque Incantation (dve po izboru)
-L.Berio: Sequenza
-C.Hallfter.Debla
-S.Karg-Elert: Sonata " Apassionata" fis-mol za flautu solo
Jedna kompozicija u prvoj etapi se obavezno izvodi napamet
Druga etapa:
Trajanje programa 30 min.
1. Petar Konjović: “Satirova svirala
 Kompozicija se izvodi napamet
2. Jedna od sledećih  sonata
- J.S.Bach: Sonata, E-dur, BWV 1035
- J.S.Bach: Sonata, e-mol, BWV  1034
-F.Poulenc: Sonata
-P.Sancan: Sonatina
-H.Dutilleux: Sonatina
-S.Prokofjev: Sonata
-C.Reinecke: Sonata “Undine”
-B.Martinu: Sonata -P.Muchinsky: Sonata
-P.Hindemith: Sonata
-Liberman:Sonata
-J. Reitz:Sonata g-moll op.
- E. Schulhoff:Sonata
* Kandidati izvode prvi i drugi stav sonate
 
3. Jedan od sledećih koncerata:
-S.Mercadante: e-moll
-J. Ibert
-C.Nielsen
-C.Reinecke
-W.A.Mozart: D-dur
-W.A.Mozart: G-dur
-A.Jolivet
-C.Ph.E.Bach: d-moll
-C.Ph.E.Bach: G-dur
* Kandidati izvode prvi  stav koncerta osim A.Jolivet gde se izvodi prvi I drugi stav.

 

   :: Kontakt ::